Kezdőlap

Görög Demeter (Hajdúdorog, 1760. nov. 4.Bécs, 1833. szept. 5.): író, szerkesztő, udvari tanácsos, a m. irodalom szervezője és mecénása, az MTA t. tagja (1831). 1779-től Nagyváradon filozófiát és jogot, 1783-tól Bécsben szintén jogot hallgatott. Tanulmányai befejezése után főúri családoknál, Esterházy Miklósnál, majd a királyi családnál volt nevelő. 1789-től 1791-ig Kerekes Sámuellel szerk. a Hadi és Más Nevezetes Történetek c. lapot, amelyet 1792-től 1803-ig Magyar Hírmondó címmel adtak ki. 1789-ben pályázatot írtak ki egy jó m. nyelvtanító könyvre, erre készült 1794-ben Gyarmathi Sámuel okoskodva tanító magyar nyelvmestere, és a beérkezett munkákból szerkesztették az 1795-ben Bécsben megjelent ún. Debreceni grammatikát. Ők adták ki 1790-ben Bessenyei György Jámbor Szándék c. művét. Háza a Bécsben megforduló m. írók találkozóhelye, központja volt. Igen sokat áldozott a m. irodalom felvirágoztatására, írókat segélyezett. Értékes térképészeti munkásságot fejtett ki. Eredményesen foglalkozott a szőlészet fejlesztésével. A külföldről hozatott és itthon gyűjtött szőlőfajták nemesítése terén úttörő munkásságot fejtett ki. Több külföldi tudós társ. is tagjává választotta. – M. Európának közönséges táblája… (Kerekes Sámuellel, Bécs, 1790); Magyar átlás azaz Magyar, Horvát és Tót országok vármegyéi… (Bécs, 1802–11,); Sokféle szőlőfajoknak lajstroma… (Bécs, 1829). – Irod. Márton József: G. D, életírása (Bécs, 1834); Kállay Ferenc: G. D. (Akad. Évk. 1835); Hajnal István: G. D. az Esterházyaknál (Irod. tört. Közl. 1927); Molnár József: G. D. (Debrecen, 1938.)