Kezdőlap

Győry Ilona (Orosháza, 1868. dec. 13.London, 1926. júl. 26.): író, műfordító, ~ Vilmos leánya. Bp.-en végezte el a tanítóképzőt (1893), utána felsőbb leányisk.-ban nyelveket tanított. 1887-től jelentek meg mesefordításai. Byron Káin c. misztériumdrámájának fordításával pályadíjat nyert a Kisfaludy Társaság drámafordítói pályázatán (1895). 1903-ban férjhez ment Artur Ginever angol egy.-i tanárhoz és Doverbe költözött. Angliában jelentős szerepet töltött be az angol–magyar kapcsolatok ápolásában. Előadásokon ismertette a m. irodalmat, történelmet. Férjével közösen több m. művet fordított angolra. Angolból fordított regényei a Klasszikus Regénytárban jelentek meg. – M. Angolok (Bp., 1914). – Irod. Koszorús Oszkár: Egy elfelejtett Békés megyei írónő (Új Auróra, 1978. 3. sz.).