Kezdőlap

Halász Ferenc, 1882-ig Fischer (Beregszász, 1849. márc. 1.Bp., 1910. júl. 2.): pedagógus. Magántanítóskodás után 1869-ben az ung-beregi tanfelügyelőséghez került, közben magánúton elvégezte a kassai jogak.-t. 1876-ban Bereg vm. tanfelügyelőjévé nevezték ki; 1895-től a vallás- és közoktatásügyi min.-ban az állami népoktatási alosztály vezetője. Az állami isk.-k felállítását a nemzetiségek magyarosítására akarta felhasználni. Az Ung c. lap segédszerk.-je (1876) volt. F. m. Jelentés Bereg megye népiskolai közoktatásának 1877–78 évi állapotáról (Bp., 1879); Bereg vármegye népoktatásügye 1876–1886. években (Beregszász, 1887); A népiskolai tanfelügyelet reformja (Bp., 1897); Állami népoktatás (Bp., 1902); Nemzeti állam és népoktatás (Bp., 1906).