Kezdőlap

Hankóczy Jenő (Zsejkepuszta, 1879. febr. 24.Bp., 1939. márc. 2.): mezőgazdasági kutató, a búza- és lisztminőség kérdésének nemzetközi szakembere. Tanulmányait 1899–1900-ban a magyaróvári gazd.-i ak.-án végezte, ahol 1901-től a növénytermelési tanszéken tanársegéd, 1904-től az Orsz. Növénytermelési Kísérleti Állomás adjunktusa. Itt kezdte meg búza- és lisztminőségvizsgálatait. 1924-től az Orsz. Kémiai Intézet ig.-ja. 1928-tól az általa szervezett Gabona- és Lisztkísérleti Állomás első ig.-ja. 1905-ben találta fel a farinométert, az első olyan műszert, amellyel a tészta, ill. a sikér nyújthatóságát meg lehetett állapítani. Ezt tovább fejlesztve 1912-ben megalkotta a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszert, amely egyidejűleg meghatározza a liszt vízfelvevő képességét, a sikér minőségét, a tésztakialakulás idejét stb. Módszere és találmánya az egész világon elterjedt. Kezdeményezésére indult meg az orsz. búzakataszter felvétele és a minőségi búzatermesztés elterjesztése. – F. m. A búza és búzaliszt minősítése (Surányi Jánossal és Takács Gyulával, a Magy. Mérnök- és Építészegyl. Közl. 1914); A magyar búzatermesztés átszervezése (Bp., 1931–37); A búza és a búzaliszt minősítésének és értékesítésének új irányelvei (Bp., 1937). – Irod. Surányi János: Megemlékezés H. J.-ről (Köztelek, 1939); Holzwarth Ferenc: H. J. (Kísérletügyi Közl. 1939); Lelley János-Rajháthy Tibor: A búza nemesítése (1955); Pénzes István: H. J. (Bp., 1966.)