Kezdőlap

Haraszty Árpád (Békés, 1907. márc. 15.Debrecen, 1987. szept. 1.): botanikus, egyetemi tanár, a biológiai tudományok kandidátusa (1956). A bp.-i tudományegy.-en 1931-ben biológiából középisk. tanári oklevelet szerzett. 1929-33-ban tanársegéd a bp.-i tudományegy.- en. 1933-tól 1947-ig Bp.-en a Szt. László, a Madách és a Gyakorló Gimn.-ban tanított. 1947-55-ben a Budapesti Pedagógiai Főisk.-n a növénytani tanszék vezetője. 1955.-57-ben a bp.-i tudományegy. alkalmazott növénytani tanszékének docence, 1957-től nyugalomba vonulásáig (1977) a debreceni tudományegy. növénytani tanszékének tanszékvezető egy.-i tanára. 1962-65-ben a Természettudományi Kar dékánja. 1957-63-ban a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Biológiai Szakosztályának elnöke. Főként Mo. harmadidőszaki barnaszeneinek xylotomiai feldolgozásával, majd szegedi és keszthelyi agrár-kutatóhelyek közreműködésével, a kender rosthozamfokozására irányuló műtrágya-parcella kísérletekkel foglalkozott. – F. m. Természetismeret (Móczár Lászlóval, Nagy Jenővel, Bp., 1949); Növénytan (pedagógiai főisk. tankönyv, Hortobágyi Tiborral, Kiss Istvánnal, Suba Jánossal, Bp., 1968); Növényrendszertan és növényélettan (egy.-i tankönyv, Frivaldszky Loránddal, Hortobágyi Tiborral, Kiss Istvánnal, Pólya Lászlóval, Bp., 1980). – Irod. Halmy Márta: H. Á. bibliográfia (Debrecen, 1984).