Kezdőlap

Hatvany Deutsch Sándor, báró (Arad, 1852. nov. 17.Nagysurány, 1913. febr. 18.): a Gyáriparosok Orsz: Szövetsége (GYOSZ) alelnöke. Tanulmányainak befejezése után 1873-ban a nagyatyja által 1822-ben alapított Deutsch I. és Fia cégbe lépett. 1881-ben más cégekkel szövetkezve megvásárolta a nagysurányi cukorgyárat. Korszerűen berendezett cukorgyárakat létesített Hatvanban, Sárvárott, Oroszkán és Sarkadon. Jelentős szerepe volt a tengerentúli cukorkiviteli piacok megszerzésében. 1894-től az általa alapított Magy. Cukorgyárosok Orsz. Egyesülete elnöke. Részt vett a GYOSZ megalapításában, amelynek első alelnöke volt. Szerepet játszott a malomipar fejlesztésében és korszerűsítésében. 1903-tól főrendiházi tag, 1908-ban bárói rangot kapott.