Kezdőlap

Hegedűs László (Sárospatak, 1814. nov. 13.Bp., 1884. febr. 27.): tanügyi író, ref. lelkész, az MTA l. tagja (1860). Tanulmányait Sárospatakon, Eperjesen, Poprádon és Berlinben végezte. 1840-től lelkész Sárospatakon. Lelkesítő beszédei miatt a szabadságharc után zaklatásnak volt kitéve. 1857-ben a Sárospataki Füzetek megindítója (Erdélyi Jánossal és Szeremlei Gáborral). 1858–59-ben fellépett a prot. egyházakat szabályozni kívánó pátens ellen. 1867-ben betegeskedése miatt lemondott papi hivataláról. 1870-től a sárospataki főisk. világi algondnoka s szellemi újjáteremtője. 1875-ben függetlenségi párti ogy.-i képviselő. Sokat fáradozott a népisk.-i oktatás fejlesztésén. – F. m. Abc és elemi olvasókönyv (Sárospatak, 1853); Elemi oktatás beszéd-, írás- és olvasásban (Sárospatak, 1854); Vezérkönyv a magyar nyelv tanításában (Sárospatak, 1855).