Kezdőlap

Hirschler Ignác (Stomfa, 1823. márc. 3.Bp., 1891. nov. 11.): orvos, szemész, az MTA l. tagja (1869). Orvosi tanulmányait 1840-ben Bécsben végezte. 1847-ben Párizsba ment, ahol Desmarres tanársegédje lett. Gruby szövettani laboratóriumában a mikroszkopikus módszereket tanulmányozta. 1848-ban Párizsban lelkesen üdvözölte a francia forradalmat. 1849 végén tért vissza Mo.-ra, Pesten telepedett le. 1851-ben a pesti egy.-en magántanárságért folyamodott, azonban vallási okokból kérését visszautasították. 1851-ben a Magyar Orvosegyesület rendes tagja, utóbb titkára, majd másodelnöke lett. 1859-től a Szegénygyermek Kórház, majd a Rókus Kórház szemosztályát vezette. Hosszabb ideig Arany János kezelőorvosa volt. Az Orvosi Hetilap munkatársa és a Szemészet c. mellékletének 1864-től 1880-ig szerk.-je. A mo.-i zsidók egyenjogúsításának egyik előharcosa. Számos szakcikke jelent meg. F. m. Tapasztalatok a szeszes italokkal, valamint a dohánnyal való visszaélésről, mint a láttompulat okáról (Akad, székfoglaló Pest, 1870); Adat a szaruhártya gyurmájába lerakódott festanyag ismeretéhez (Pest, 1872); Adatok a látóhártya maradvány kórodai ismertetéséhez (Bp., 1874). – Irod. Bíró Imre: H. J. és szerepe a magyar szemészet fejlődésében (Orv. Hetil. Bp., 1957); Varga Lajos: Adatok H. I. életrajzához (Orsz. Orvostört. Kvtár Közl. 1959. 15–16. sz.); Varga Lajos: H. I. (Szemészet, 1960); Bartók Imre: H. I. (Szemészet, 1964. 1. sz.)