Kezdőlap

Horánszky Lajos (Szolnok, 1871. jún. 3Bp., 1944. dec. 28.): bankigazgató, politikus, publicista. ~ Nándor politikus fia. A bp.-i Kereskedelmi Ak.-n tett érettségi után 1889-ben külföldi tanulmányúton volt Francia- és Németo.-ban, majd Bécsben az Osztrák-Magyar Bank tisztviselője. Hazatérte után a Magyar Agrárbankban főtisztviselő. 1901-től 1905-ig Veszprém ogy.-i képviselője szabadelvű párti programmal. Közreműködött a Nemzeti Társaskör alapításában, és része volt 1910-ben a Nemzeti Munkapárt megalakulásában is. Az I. világháború után a politikai élettől visszavonult. A Magyar Bank, később az Angol-Magyar Bank ig.-ja. Irodalommal is foglalkozott. 1926-tól a Kisfaludy Társ. tagja. Tanulmányai jelentek meg főképp a Budapesti Szemlében: Batthyány Lajosról, Grünwald Béláról, Munkácsy Mihályról, Liszt Ferencről, Tisza Istvánról, Illésházy Istvánról, Beöthy Zsoltról stb. M. írók műveinek első kiadásából, értékes képekből és metszetekből álló gyűjteménye az MNM-ben van. F. m. Batsányi János és kora (Bp., 1907).