Kezdőlap

Hunyadi László (? , 1433Buda, 1457. márc. 16.): ~ János és Szilágyi Erzsébet elsőszülött fia. Nőtlen maradt, a ~ János és Brankovics között 1448-ban kötött egyezmény szerint Cillei Erzsébetet kellett volna elvennie, de ez a házasság épp úgy nem jött létre, mint az 1450-i ~-Garai–Újlaki-liga következményeként Garai László leányával, Annával kötött eljegyzésből sem lett házasság. 1450-ben apja helyett túszként Szendrőben Brankovics foglya volt. 1452-ben pozsonyi ispán, 1453-ban horvát-szlavón bán, 1456–57-ben temesi ispán. Apja halála (1456. aug. 11.) után a ~-ház és -párt feje lett. Szept. 3-án a Cillei és Poděbrad György közötti ligához csatlakozott, de a futaki ogy.-en a kir. apjától örökölt tisztségeit Cillei Ulriknak adományozta. Nov. 9-én ~ és hívei, felhasználva V. László látogatását, megölték Cilleit. A kir. ugyan nov. 23-án esküvel fogadta, hogy nagybátyja haláláért nem áll bosszút, de 1457. márc. 14-én Giskra zsoldosainak fedezete mellett ~t mégis elfogatta és két nappal később lefejeztette. Márc. 21-én eljárása igazolására ~ ellen ítéletlevelet adott ki. 1458-ban Mátyás király ~t Gyulafehérvárott apja mellé temettette el; síremlékének töredékei fennmaradtak. – Szi. Tóth Lőrinc: H. L. (szomorújáték, Pest, 1839); Bessenyei György: H. L. (tragédia); Erkel Ferenc: H. L. (opera, 1844); Vörösmarty Mihály: Cillei és a Hunyadiak (dráma).