Kezdőlap

Imre (? , 1174? , 1204. nov. 30.): király (1196–1204). III. Béla és Chatillon Ágnes elsőszülött fia. Alfonz aragón kir. leányával, Konstanciával kötött (1196) házasságából László nevű fia született. Apja 1182-ben megkoronáztatta és 1194-ben a horvát és dalmát részek kormányzását bízta rá. Rövid uralmát öccsével, Andrással való viszálya és balkáni hódító törekvése töltötte ki. Alatta indult meg a királyi és várbirtokok tömeges eladományozása, ami egy új nagybirtokos arisztokrácia kialakulásához vezetett. A nagybirtokos csoportok között feléledtek a pártharcok, amelyek során ~ a főpapság egy részével is összeütközésbe került, 1197-ben András, majd 1199-ben ~ győzött, 1200-ban a testvérek kibékültek. 1201–02-ben sikeres hadjáratot vezetett a szerbek ellen és felvette a „Szerbia királya” címet. 1202-ben a bolgárokkal harcolt. A legyőzött bolgárokat azonban a pápaság vonta befolyása alá, mire ~ a bolgár koronázásra menő bíborost elfogatta. A pápai udvar és ~ közti ellentétet Zárának a IV. keresztes hadjárat alatti elfoglalása (1202. nov. 24.) is növelte. Uralmának utolsó évében fia utódlását igyekezett biztosítani, de ezt sem azzal, hogy 1204. aug. 26-án megkoronáztatta, sem azzal, hogy öccsét fia gyámjául nevezte ki, nem érte el. Egerben temették el, ahol sírkamrája fennmaradt.