Kezdőlap

Istvánffy Miklós (Kisasszonyfa, 1538. dec. 8.Vinica, 1615. ápr. 1.): humanista történetíró, alnádor. Oláh Miklós taníttatta Itáliában, majd (1562) maga mellé vette titkárnak. Rudolf uralkodása idején nagyobb politikai szerephez jutott. 1608-ban a nádorválasztáson alulmaradt a protestáns Illésházy Istvánnal szemben, akinek politikai perével kapcsolatban előzőleg vádak érték. A Habsburg-párti kat. politikát képviselte fő művében, nagy kortörténetében is, amely az 1490–1606 közötti időszakot tárgyalja (részletesen 1547-től). – F. m. Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV. (Köln, 1622. Magyar ford.: Vidovich György, I–II. Debrecen, 1867–71). – Irod. Holub József: I. históriája hadtörténeti szempontból (Szekszárd, 1909); Bóta Károly: I. M. (Bp., 1938); Fodor Henrik: I. M. históriájának forrásai (Pécs, 1940).