Kezdőlap

Jacquin [zsaké], Nikolaus Joseph von (Leyden, 1727. febr. 16.Bécs, 1817. okt. 26.): vegyész, botanikus, orvos, akadémiai tanár. Hollandiai, majd a párizsi és a bécsi egy.-en tanult. Az 1763-ban felállított selmecbányai ak. legelső és 1765-ig egyetlen tanszékének, a kémia, ásványtan és kohászati tanszék első tanára volt. Hazánkban ő honosította meg a kémiai kutatásban az előítéletektől mentes kísérletező módszert, az oktatásban a laboratóriumi gyakorlatokat. Munkásságát Lavoisier is ismerte és becsülte. Botanikusi munkássága is jelentős. 1754–59-ben tudományos expedíciót vezetett Ny-Indiába, ahonnan sok új növényt hozott a bécsi császári parkokba. Számos mo.-i növényt először írt le és nevezett el. Európai színvonalú szakember volt, kinek hatása azután is érvényesült, hogy 1769-ben visszatért Bécsbe, ahol az egy.-en a kémia és a botanika tanára lett. 1797-ben vonult nyugalomba. – F. m. Observationes botanicae… (II–IV. pars, Vindobonae, 1764); Hortus botanicus Vindobonensis (I–III. Vindobonae, 1770–1776); Flora Austriaca (I–V. Viennae, 1773–1778); Lehrbuch der allgemeinen und medizinischen Chemie (Wien, 1793). – Irod. Proszt János: A Selmeci Bányászati Akadémia, mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban (Sopron, 1938); Bognár János: A kémia oktatásának története főiskoláinkban (Kohászati L. 1964).