Kezdőlap

Kaprinai István (Érsekújvár, 1714. szept. 14.Nagyszombat, 1785. dec. 26.): jezsuita történész. Mint hitszónok és tanár működött a rend házaiban, legtovább Kassán és Kolozsvárott. Az országban ellenreformációs népmissziókat tartott. Két évig a cigányok oktatásával foglalkozott. 1764 körül kassai tanárként kezdett történetkutatással, főleg forrásgyűjtéssel foglalkozni. A jezsuita adatgyűjtők által addig összehordott anyagot 102 saját és 54 mások munkájával készült másolati kötettel egészítette ki. Gyűjteménye a bp.-i Egyetemi Könyvtárban található. Belőle csak a Mátyás korára vonatkozó iratok egy részét adta ki. Egyházi munkákat is írt. – F. m. Sylvulae (elégiák, Claudiopoli, 1737); Philosophia (Claudiopoli, 1751); Hungaria diplomatica temporibus Mathiae de Hunyad (I–II. Vindobonae, 1767–1771). – Irod. Kemény Lajos: K. I. (Levéltárosok L., 1924.)