Kezdőlap

Kendi Ferenc (?Gyulafehérvár, 1558. aug. 31.): erdélyi nagybirtokos, főnemes. 1534-ben Gritti elfogatásának egyik szervezője. 1540-ben Majlád Istvánnal együtt Szapolyai János kir. ellen támadt, ezért Mo.-ra száműzték. Izabella idejében kegyelmet kapott, majd 1553. ápr. 3-án Dobó Istvánnal együtt Erdély I. Ferdinánd által kinevezett vajdája lett. 1556. júl. 6-án visszahívta Lengyelo.-ból Izabellát, utóbb azonban egyre inkább szembekerült a központi hatalom erősítésén munkálkodó kir.-néval, aki végül is megölette.