Kezdőlap

Kenéz Ernő (Győr, 1912. dec. 13.Bp., 1984. jan. 9.): könyvtáros. Egy.-i tanulmányait Bp.-en végezte az Eötvös Kollégium tagjaként. 1939-ben doktorált francia irodalomtörténetből. Az Eötvös Kollégium nyelvtanára, majd az Irodalomtörténeti Intézet Eötvös Könyvtárának munkatársa. 1957-től az Akadémiai Könyvtár Szerzeményi Osztályának vezetője nyugdíjba vonulásáig, 1972-ig. Döntő szerepe volt a megújuló Akadémiai Könyvtár állományának kialakításában. Franciából filozófiai, művészettörténeti és régészeti műveket is fordított. Jegyzeteket készített Diderot műveinek m. kiadásához. Könyvtártani cikkei a Magyar Könyvszemle és a Könyvtári Figyelő hasábjain jelentek meg. – M. Le problème du style dans la critique romantique (Bp., 1939).– Irod. Ferenczy Endre: dr. K. E. (Könyvtáros, 1984. 5. sz.).