Kezdőlap

Kéthly Anna (Bp., 1889. nov. 16.Blankerberge, Belgium, 1976. szept. 7.): szociáldemokrata politikus, magántisztviselő. 1917-ben a Magántisztviselők Orsz. Szövetségének tisztviselője, majd alelnöke lett. 1919 végétől a szociáldemokrata nőmozgalom egyik vezetője volt, a Központi Nőszervező Bizottság tagja, a Nőmunkás c. lap felelős szerk.-je. Később rendszeresen írt a Népszavába és a Szociáldemokrata Füzetekbe is. 1920-ban belépett az MSZDP-be. A Tanácsköztársaság oktatáspolitikai törekvéseit felújítva a 8 osztályos elemi iskola és az arra épülő 4 osztályos középisk. bevezetését javasolta. Nagy tekintélyt és befolyást szerzett meggyőző fellépésével. 1922-től 1948-ig a pártvezetőség tagja, ogy.-i képviselő. Főként szociális kérdésekkel foglalkozott. Tanulmányai a Szociáldemokrata Füzetekben és a Szocialista Tudás Könyvtárában jelentek meg. A háború alatt a KMP népfrontpolitikáját értelmezve azt az MSZDP és a polgári ellenzék összefogásának szükségességére szűkitette. 1945 után fokozatosan szembekerült az SZDP politikai irányvonalával, s a jobboldal egyik vezetője lett. 1948. márc.-ban kizárták az SZDP-ből, mert ellenezte a két munkáspárt egyesülését. 1949-ben a koncepciós perek során letartóztatták, 1954-ben amnesztiával szabadult, 1956. okt.-ben, a forradalom és szabadságharc idején részt vett az SZDP újjászervezésében, nov. 3-4-én állammin. a második Nagy Imre-kormányban. 1956. nov.-ben a II. Internacionálé bécsi értekezletére utazott ki és nem tért vissza Mo.-ra. Belgiumban telepedett le. Bekapcsolódott az emigrációs mozgalomba, az ún. Magy. Forradalmi Tanács elnöke lett. 1957-től 1964-ig szerk. a Londonban megjelenő Népszavát. Bibó István őt tekintette a Nagy Imre kormány egyetlen külföldi képviselőjének. – Irod. Erős Ferenc: Magyar „munkásvezérek” nyugaton (Bp., 1961); Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon 1945–47 (Bp., 1975); Hollós Ervin: Kik voltak, mit akartak (Bp., 1976). – Szi. Marosán György: Az úton végig kell menni (emlékezések, Bp., 1972); Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza (Bp., 1989).