Kezdőlap

Kmoskó Mihály (Illava, 1876. aug. 29.Pusztazámor, 1931. ápr. 8.): orientalista, egyetemi tanár, kat. pap, az MTA l. tagja (1922). 1898-ban szentelték pappá. Egy ideig a bp.-i központi papnevelő intézet tanulmányi felügyelője. 1908-ban magántanári képesítést nyert. 1910-től a bp.-i egy. hittudományi karán az Ószövetség és héber nyelv, majd a keleti nyelvek tanszékén tanár, 1923-tól haláláig a bölcsészettudományi karon a sémi filológia tanszékét foglalta el. Ugyanakkor zámori plébánossá nevezték ki. Az ellenforradalmi rendszer jellegzetes képviselője, hírhedt és antiszemita irányzatok híve. – F. m. A zsidók politikai története a hellenizmus kezdetén (Bp., 1906); Unu Amon papyrusa (Bp., 1909); Hamurabbi Törvényei (Kolozsvár, 1911). – Irod. Pataky Arnold: Emlékbeszéd K. M. felett (Szt. István Akad. emlékbeszédei, II. 6. Bp., 1937).