Kezdőlap

Kner Albert (Gyoma, 1899. febr. 19.Chicago, 1976. aug. 21.): nyomdász, grafikus. ~ Izidor fia, ~ Imre testvére. 1915–16-ban Örkényi István grafikusnál, az Iparművészeti Isk. tanáránál tanult grafikát. Frontszolgálat után Gyomán apja nyomdájában tanult, majd a bécsi Graphische Lehr- und Versuchsanstaltban Rudolf Larisch növendéke, 1923-ban a lipcsei Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe hallgatója Georg Belwe professzornál. Nyomdászati tanulmányait 1924-ben Bp.-en a Globus nyomdában fejezte be. 1925-ben Temesvárott a Helikon nyomda művészeti vezetője. 1926-tól a bp.-i Hungária Hírlapnyomda művészeti vezetője, majd cégvezetője. Emellett igen tevékeny grafikai és könyvművészeti munkásságot fejtett ki. Rendszeresen dolgozott a gyomai Kner nyomdának is. 1927-től a Magyar Grafika c. folyóirat főmunkatársa. Rabinovszky Máriusz a Magyar Grafikában Kozma Lajos irányzatához sorolja. ~ később a magyar alkalmazott grafikának főként Bortnyik Sándor és Berény Róbert vezetésével kialakult korszerű irányához csatlakozott. A 30-as években részt vett Orbán Dezső szabadisk.-jának, az Atelier-nek megalapításában, ahol grafikát tanított. 1935-től a nyomdaipari tanulók tanműhelyében is tartott előadásokat. 1940-ben családjával kivándorolt Chicagóba, ahol 1965-ig, nyugdíjazásáig a Container Corporation csomagolástechnikai vállalat tervező laboratóriumának vezetője volt. A vállalatnál a csomagolástervezést ő alapozta meg és laboratóriumát több száz tervezővel dolgozó szervezetté fejlesztette. A 60-as évektől a Print és a Packaging Design c. New York-i folyóiratok szerkesztőségi tanácsadója volt. – Irod. Haiman György: A Kner család és a magyar könyvművészet (Bp., 1979). – Szi. Török Sándor: Egy kis kertet szerettem volna (r., Bp., 1979).