Kezdőlap

Koczogh Ákos (Bp., 1915. dec. 2.Bp., 1986. nov. 29.): irodalomtörténész, művészettörténész. 1933-ben érettségizett Bp.-n, majd a Pázmány Péter Tudományegy.-en folytatta tanulmányait. Már fiatal bölcsészhallgatóként bekapcsolódott a falukutató munkába, majd 1936-ban a Márciusi Front mozgalmához csatlakozott. 1939-ben szerzett tanári diplomát. Kezdetben a Pázmány Péter Tudományegy.-en volt tanársegéd. 1945 után Debrecenben működött gimn.-i tanárként, később egy.-i magántanár, majd tanszékvezető docens lett a debreceni bölcsészkaron. Megszervezte az Írószövetség debreceni csoportját, és szerkesztette az Alföld c. irodalmi folyóiratot. 1958-tól ismét Bp.-en működött. Részt vett a ref. egyház műemlékeinek felmérésében és az Iparművészeti Tanács munkájában, szerkesztette annak folyóiratát. Rádióelőadásokat tartott, irodalomtörténeti, esztétikai, művészettörténeti kritikákat, tanulmányokat publikált, de írt elbeszéléseket, útirajzokat is. – F. m. Az expresszionizmus (Bp., 1958); Modern magyar fémművesség (Bp., 1964); A modern művészet útjai (Bp., 1972); Mai magyar iparművészet (Bp., 1975); Tevan Margit (Bp., 1977); Finta László (Bp., 1978); Szép tárgyak dicsérete. A tárgyak világa (Bp., 1978); Engelsz József (Bp., 1980); Holló László album (Bp., 1986); Otthon Finnországban (Bp., 1986). – Irod. Bata Imre: K. Á. hetven esztendeje (Élet és Irod., 1985. 48. sz.); Kiss Tamás: K. Á. hetvenéves (Alföld, 1985. 12. sz.); Balogh László: Búcsú K. Á.-tól (Confessio, 1987. 1. sz.); Balogh László: K. Á. (Élet és Irod., 1986. 50. sz.).