Kezdőlap

Kogutowicz Manó (Seelovitz, 1851. dec. 21.Bp., 1908. dec. 21.): geográfus és térképész, a hazai kartográfia megalapítója. ~ Károly geográfus apja. Tanulmányainak befejezése után katonai pályára lépett, de csakhamar felcserélte a tanári pályával. Azt tapasztalva, hogy iskoláink külföldi térképeket és taneszközöket használnak, elhatározta egy magyar földrajzi intézet létrehozását. 1885-ben elkészítette Mo. első megyei kézi atlaszát, 1890-ben megalapította a Magyar Földrajzi Intézetet, melynek első ig.-ja lett. Munkássága során 35 megyei fali térképet, igen sok kézi atlaszt, földraj zi és történeti térképet tervezett és rajzolt, amelyek kivitelezésében a tudományos kartográfia és térképsokszorosító technika ismert módszereit alkalmazta. – Irod. Thirring Gusztáv: K. M. (Bp., 1909); Irmédi-Molnár László: K. M.-nak, a Magyar Földrajzi Intézet megalapítójának soproni évei és későbbi pályája (Soproni Szle, 1961. 2. sz.).