Kezdőlap

Komáromy András (Péterfalva, 1861. nov. 18.Bp., 1931. dec. 5.): levéltáros, történész, az MTA l. tagja (1885). Az MNM levéltárában, az Egy.-i Könyvtárban, majd 1886-tól az Országos Levéltárban dolgozott. 1921-ben ment nyugdíjba. Főként a 16–17. sz., a hajdúság, részben Ugocsa megye történetével és családtörténettel foglalkozott. Szerk. a Történelmi Tár c. folyóiratot (1900, 1911). – F. m. Báthory Gábor történetéhez, 1611–1613 (Hadtört. Közl. 1896); Balassa Zsigmond hűtlenségi peréből (Hadtört. Közl. 1897); A szabad hajdúk történetére vonatkozó kutatások (Ért. a tört. tud. köréből, 1898); Magyarországi boszorkányperek oklevéltára (Bp. 1910). – Irod. Lukinich Imre: K. A. (Századok, 1932.)