Kezdőlap

Korbuly Károly (Kolozsvár, 1873. aug. 11.Bp., 1944. júl. 24.): gépészmérnök, ~ József fia, ~ János bátyja. Oklevelét a bp.-i műegy.-en szerezte. A Ganz és Társa kötelékébe lépett, ahol rövidesen a villamossági gyár üzemfőnöke lett; itt ez időben készültek Kandó Kálmán É-olaszo.-i vasútvillamosításának mozdonyai és motorkocsijai. Kandó a kiváló műhelymunkát méltányolva meghívta ~t a Vado Ligueri mozdonygyár műhelyfőnöki posztjára, melyet 1907-ben foglalt el, itt 1915-ig működött. Ekkor a központi hatalmakkal szembeforduló Olaszo. ~t Szardínia szigetére internálta. 1916-ban sikerült visszatérnie Bp.-re, és a Weiss Manfréd gyárban műszaki ig. lett. Az I. világháború után a gyár termelését átállította jármű-, mezőgazdaságigép, zománcedény-, ill. varrógépgyártásra stb. A 30-as évekből való jelentős csőgyártási eljárása: a tolópadon nem gyűrűkkel, hanem görgős rendszerrel történt a cső nyújtása. Az előnyös eljárás szabadalmát több európai állam és az USA is megvette; ilyen tolópadokat utóbb több országba, így Kínába is exportáltunk. A II. világháborúban ismét hadianyag-termelésre átállt gyár vezetését nehéz körülmények között végezte. A németek 1944. márc.-i bevonulása után mint megbízhatatlant félreállították. – Irod. Korbuly János: K. K. (Műszaki Nagyjaink, szerk. Szőke Béla, II., Bp., 1967).