Kezdőlap

Kray Jakab (Bártfa, 1661. ápr. 24.Késmárk, 1709. dec. 16.): Késmárk város főbírája, kuruc diplomata. Apja ev. prédikátor, Morvao.-ból bevándorolt család sarja, aki 166z-ben m. nemességet szerzett. Iskoláit Eperjesen és Debrecenben végezte. 1685-től Késmárk főjegyzője; éveken át egyik fő irányítója a város perének az elkobzott Thököly-birtokokat megszerző Rueber család ellen. 1703-ban nyolc felvidéki város megbízta közös sérelmeiknek a nádor elé terjesztésével. 1704-ben Késmárk főbírája; Rákóczihoz csatlakozott. 1705. májtól 1709. ápr.-ig kisebb megszakításokkal a fejedelem danckai megbízottja; diplomáciai megbízatásokon kívül fő feladata a franciao.-i segélypénznek adminisztrálása, a kuruc hadsereg számára fegyver, lőszer és ruházat beszerzése. 1709. dec. 13-án Heister császári tábornagy Késmárkon elfogatta, hadbíróság elé állíttatta és harmadmagával kivégeztette. – Irod. Bruckner Győző: K. J. (Bp., 1927).