Kezdőlap

Kunder Antal (Nagykároly, 1900Rio de Janeiro, 1968. dec. 4.): politikus, mérnök, miniszter. A Ludovika Ak.-n végzett. 1919. jún.-ban részt vett a Ludovikás ellenforradalmi felkelésben. 1920-ban tüzérhadnaggyá avatták. A bp.-i műegy.-en gépészmérnöki oklevelet szerzett (1924), hadmérnökkari százados lett. A Gömbös-kormány idején, 1935-ben a Külkereskedelmi Hivatal kormánybiztosa, utóbb elnöke volt; 1938-ban az Imrédy-kormányban kereskedelem- és közlekedésügyi min.-i államtitkár, 1938. szept. 22-től 1939. okt. 27-ig kereskedelem- és közlekedésügyi min. 1938. nov. 15-től 1939. júl. 25-ig iparügyi min., utóbb a Sztójay-kormányban 1944. márc. 22-től aug. 7-ig ismét kereskedelem- és közlekedésügyi min. Az ipari nyersanyagellátás, a hazai termékek külföldi értékesítése terén egyik fő előmozdítója volt a német gazdasági behatolásnak. A M. Élet Pártja programjával Esztergom ogy.-i képviselője (1938–39, 1939–44). Háborús bűnösként a Népbíróság halálra, majd életfogytiglani kényszermunkára ítélte. 1956-ban kiszabadult és Ny-ra disszidált családjához Brazíliába, ahol a Rio de Janeiro-i Elektorba energiatermelő vállalat főtisztviselőjeként dolgozott.