Kezdőlap

Landerer Lajos (? , 1800Pest, 1854. febr. 1.): nyomdász. 1824-től a pesti Landerer- nyomda vezetője. 1838-ban a pesti árvíz alatti helytállásáért Pest város díszpolgárává választották. 1840-től társa Heckenast Gusztáv könyvkereskedő. ~ bizalmas kapcsolatban állt a bécsi kormányzattal és titkos rendőrséggel, ezért adhatta oda a Pesti Hírlap szerkesztését Kossuthnak és bécsi utasításra provokálta ki Kossuth lemondását 1844-ben, hogy eltávolítsa a laptól. 1848. márc. 15-én cenzori engedély nélkül az ő gépeiken nyomtatták ki a Tizenkét pontot és Petőfi Nemzeti dalát. Az általa szervezett bankjegynyomdában készítették a Kossuth-bankót. A szabadságharc bukása után egy ideig bujdosnia kellett. Halála után üzletét Heckenast folytatta. Ebből alakult 1873-ban a Franklin Társulat. – Irod. Haraszti Károly: L. L. könyvnyomdász és Heckenast Gusztáv könyvárus cég társulásának története. A Lampel Róbert cég megalapítása. A Trattner és L. nyomdászcsaládok vállalatainak ismertetése (Bp., 1913); Viszota Gyula: Kossuth L. és a Pesti Hírlap (Századok, 1929); Révay József-Schöpflin Aladár: Egy magyar könyvkiadó regénye (Bp., 1940).