Kezdőlap

Madzsar Józsefné, Jászi Alice (Nagykároly, 1885. máj. 25.Bp., 1935. aug. 24.): a Mensendieck-féle női testkultúra meghonosítója Magyarországon. Jászi Oszkár nővére. Egyike volt hazánkban a modern gyógytorna megteremtőjének. Új mozgásművészeti rendszert is dolgozott ki. Iskolája 1912-től 1937-ig állt fenn. Legfontosabb koreográfiai műve: a Bilincsek c. mozgásdráma. Együtt dolgozott a munkásművészekkel, előadásaiban az antifasiszta ellenállás mellett foglalt állást. – F. m. A női testkultúra új útjai (Bp., 1926, franciául: La culture physique de la femme moderne, Paris, 1936).