Kezdőlap

Menyhárth László (Szarvaspuszta, Sárszentmiklós Szarvas*, 1849. máj. 30.Boroma, Afrika, a Zambezi mellett, 1897. nov. 16.): jezsuita tanár és hittérítő, botanikus. Teológiai és bölcsészeti tanulmányait Innsbruckban, az angliai St. Benoitban és a bp.-i egy.-en végezte. 1885-től Kalocsán volt gimn. tanár, majd ig. Itt a környék növényvilágát tanulmányozta; néhány új fajt is felfedezett. 1889-ben mint hittérítő Afrikába utazott. 1890-ben érkezett meg Boromába. A Zambezi mellett tevékenykedett; botanikai gyűjtést és meteorológiai megfigyeléseket is végzett. Afrikából küldött megfigyeléseit rendtársa, Hauer Ferenc közölte a kalocsai főgimn. 1912 – 13. évi értesítőjében. Az Afrikából küldött növényeket H. Schinz svájci egy.-i tanár határozta meg és írta le a bécsi ak. kiadásában megjelent művében (Zambezi flórájáról). Híres, Közép-Európában egyedülálló értéket képviselő rovargyűjteménye a kalocsai gimn.-ban nyert elhelyezést. – M. Kalocsa vidékének növénytenyészete (Bp., 1877). – Irod. M. L. (Nekrológ, Pesti Napló, 1898. 33. sz.)


* Javítva a Szarvasi Plébánia közlése alapján [2009.10.20.]