Kezdőlap

Miksa, I. (Bécs, 1527. júl. 31.Prága, 1576. okt. 12.): magyar király és II. Miksa néven német-római császár (1564 – 1576). I. Ferdinánd és Jagelló Anna fia. Spanyolo.-ban nevelkedett. 1542-ben Mo. helytartója. 1553. szept. 8-án m. királlyá koronázták, s apja halála után, 1564. júl. 26-án elfoglalta a trónt. A török hatalommal és a török által pártfogolt János Zsigmond fejedelemmel folytatott eredménytelen harcok után, 1568-ban a drinápolyi békében jogilag is elismerte a török hódítást és a Portának évi 30 000 arany adót fizetett. Lengyelo. megszerzésére irányuló törekvéseit 1575-ben Báthori István hiúsította meg.