Kezdőlap

Mitterpacher Lajos (Bellye, 1734. aug. 25.Pest, 1814. máj. 24.): természettudós, a mezőgazdaságtan első magyarországi egyetemi tanára. 1749-ben belépett a jezsuita rendbe. A bécsi egy.-en matematikát, majd teológiát tanult. Volt a Pazmaneum kormányzója, Batthyány Lajos gr. nevelője, majd 1763 – 74-ben a Theresianum tanára. Itt – többek között – agrártudományokat is tanított. A jezsuita rend feloszlatása (1773) után a nagyszombati egy.-en bölcsészdoktorátust szerzett, és az 1777-ben Budára helyezett egy.-en ugyanakkor felállított mezőgazdaságtani tanszék első tanára lett. 1784-től a Pestre helyezett egy.-en folytatta működését. A mezőgazdasággal együtt földrajzot, technológiát és természetrajzot stb. is tanított haláláig. Sokoldalú, termékeny irodalmi munkásságot fejtett ki. Művei több nyelven jelentek meg. Tankönyvében határozottan az elavult ugarolás ellen és a terményváltó gazdálkodás bevezetése mellett foglalt állást. Tanítványai közül Nagyváthy János elismeréssel emlékezett meg munkásságáról. Több műve kéziratban található az MNM-ben. – F. m. Adumbratio notionum oeconomicarum… (Vindobonae, 1773); Kurzgefasste Naturgeschichte… (Wien 1774. 2. kiad. Physikalische Erdbeschreibung… 1789); Elementa rei rusticae in usum academiarum regni Hungariae conscripta (I – III., egy. i tankönyv. Budae, 1779 – 94. olaszul: Milano, 1784 – 94 és Velence, 1795. Újabb kiadás: 1816 – 1817, a szerző életrajzával Schönvisner Istvántól); Anfangsgründe der physikalischen Astronomie (Wien, 1781); Technologia oeconomica (Budae, 1794); Primae lineae historiae naturalis (gimn. tankönyv, Budae, 1795); Compendium Histariae naturalis (egy.-i tankönyv, Budae, 1799); Summarium tractatus de vitis cultura… (Budae, 1813; latin, német, szlovák szerb, román és m. nyelven, 1815 – 23 között); Opera Oeconomica (Lipsiae, 1815). – Irod. Pauler Tivadar: Egyetemünk rektorai és kancellárjai (Pest, 1856); Rapaics Raymund: A magyar biológia története (Bp., 1953): Éber Ernő: A mezőgazdaságtan első hazai tanszéke és első tanára M. L. (Magy. Mezőgazdasági Múz. Közl. 1962.)