Kezdőlap

Nadányi János (Körösnadány, 1643 körülNagybajom, 1707. júl. 8.): ref. lelkész és történetíró. Hollandiai egy.-eken tanult Leidenben és Utrechtben. Hazatérve 1666-ban a nagyenyedi ref. kollégiumban a logika és a héber nyelv tanára lett. Erdélyből Nagybajomba ment prédikátornak, ahol nagy nyomorban halt meg. Lefordította Mizáld Antal orvos művét: Kerteknek gondviselésekről, ékítésekről, oltásokról, a Füveknek orvos hasznaikról, Gyümöltsök tartásokról (Kolozsvár, 1669). – F: m. De jure belli (Utrecht, 1658); Florus Hungaricus… (Amsterdam, 1663). – Irod. Oláh József: Nagybajomi papok emlékezete (Sárospataki füz. 1859. évf).