Kezdőlap

Nádasdi Péter (Balmazújváros, 1920. jan. 2.Debrecen, 1976. ápr. 30.): újságíró, író, Veres Péter író fia. 1945 előtt fizikai munkásként dolgozott. 1945-ben szülőfalujának első kommunista párttitkára, tagja volt a földosztó bizottságnak. Bp.-en csaknem két évtizeden keresztül mint újságíró dolgozott. Munkatársa volt a Termelőszövetkezet, utóbb a Jövendőnk c. hetilapnak, majd a Képes Újságnak. Elbeszéléseket és ifjúsági regényeket írt. Apjáról szóló visszaemlékezéseit A tölgyfa árnyékában c. kötetben (Bp., 1974) adta közre. – M. Jóska és gazdája (ifjúsági r., Bp., 1959); Imre két házassága (ifjúsági r., Bp., 1961); Szövetkezeti emberek (riportok, Bp., 1962); Szilaj Pista (r., Bp., 1966). – Irod. Molnár Zoltán: N. P. halálára (Élet és Irod., 1976. 19. sz.).