Kezdőlap

Nádasdy Ferenc, gróf (? , 1625Bécs, 1671. ápr. 30.): országbíró. ~ Ferenc generális és László püspök apja. A Dunántúl egyik leggazdagabb földesura. 1633-ban Vas vm. főispánja, 1646-ban kir. főudvarmester, 1664-ben országbíró, Zala és Somogy vm. főispánja, belső titkos tanácsos lett. 1667 – 70-ben Wesselényi Ferenc nádor halálával kir. helytartó. Pottendorfi várában (Alsó- Ausztria mödlingi járásában) hatalmas értékű kincset halmozott fel. Nagy műveltségű, tudományszerető főúr és bőkezű mecénás volt. Saját költségén törvénygyűjteményt és más munkákat adott ki. I. Lipót abszolutizmusát támadó Oratio c. munkáját (1668) kéziratban terjesztették. A bécsi udvar politikája ellen irányuló Wesselényi-féle összeesküvés egyik vezető tagja volt. A kudarcra ítélt mozgalom felszámolása után Bécsben halálra ítélték, lefejezték. Javait a kincstár részére elkobozták. – M. Mausoleum pot. Regum Hungariae (Pottendorf, 1664). – Irod. Hormayr Vaterländisches Taschenbuch (1825); Pauler Gyula: Wesselényi Ferenc nádor és társainak összeesküvése. 1664 – 1671. (I – II., Bp., 1876).