Kezdőlap

Nádasdy Tamás, báró (? , 1498Egervár, 1562. jún. 2.): nagybirtokos főúr, nádor, ~ Ferenc hadvezér apja. Bolognában és Rómában tanult, az 1520-as években II. Lajos kir. kancelláriáján szolgált, többször megbízták diplomáciai feladatokkal. A mohácsi csata után I. Ferdinánd pártjára állt. 1527-ben Buda várának kapitánya. 1529-ben Szolimán szultán fogságába esett, aki kiszolgáltatta Szapolyaí János kir.-nak. János bizalmát megnyerve, fontos megbízatásokat és nagy birtokadományokat kapott. 1530-ban Ferdinánd hadai ellen ő védte Buda várát. Grittivel nem férhetvén meg, 1533-ban ismét Ferdinánd oldalára állt. Ugyanebben az évben feleségül vette Kanizsai Orsolyát, s vele hatalmas birtokokat kapott a Dunántúlon. Ezzel megalapozta a később grófi rangra emelkedő család hatalmát. 1534-ben Vas vm. főispánja, 1537-ben horvát bán, 1540-ben országbíró, 1554-ben nádor lett. 1553-ban bárói címet kapott. Nagy pártfogója volt a reformációnak; birtokán, Újszigeten 1537-ben nyomdát állított fel, iskolát is alapított. Saját költségén adta ki Sylvester János újszövetségét. – Irod. Horváth Mihály: N. T. élete (Buda, 1838); Károlyi Árpád – Szalay József: N. T. nádor családi levelezése (Bp., 1882); Komoróczy György: N. T. és a XVI. századi magyar nagybirtok gazdálkodása (Bp., 1932); Kumorovitz L. Bernát – M. Kállai Erzsébet: Kultúrtörténeti szemelvények a Nádasdiak 1540 – 1550. évi számadásaiból (Bp., 1959. sokszorosítás); Maksay Ferenc: N. T. (Élet és Tud. 1963. 16. sz.) – Szi. Gróf Hunyady Ferenc: Szétesett ország (r., Bp., 1937).