Kezdőlap

Nádudvari Péter (1670 körül1741 előtt): ref. lelkész, prédikátor, egyházi író. A debreceni főisk.-n végezte a teológiát. 1696-ban Belgiumba ment, visszatérve Bethlen Sámuel udvari papja lett, majd később marosvásárhelyi és szászvárosi prédikátor. Híres egyházi szónok volt. – F. m. Botránkozás nélkül való Lelki-Ismeretű Keresztyén (Szeben, 1708); Hermon kis hegye (Kolozsvár, 1717); Magyar Nathanael (Kolozsvár, 1721); Idvesség uttya… (Kolozsvár, 1741).