Kezdőlap

Nagy Dezső (Székesfehérvár, 1841. dec. 6.Bp., 1916. márc. 19.): gépészmérnök, műegyetemi tanár. Főisk. tanulmányait a pesti és zürichi műegy.-en végezte; ez utóbbin kapta oklevelét. 1867 – 68-ban tanársegéd, majd kétévi külföldi tanulmányút után 1870-től a pesti műegy.-en a gépszerkezettan ny. r. tanára, 1882-ben a mechanikai és elméleti géptani tanszékre helyezték át, itt működött 1913-ig, nyugalomba vonulásáig. 1894-ben megszervezte s haláláig vezette a műegy. műszaki mechanikai laboratóriumának anyagvizsgáló kísérleti állomását. Az építő- és szerkezeti anyagok vizsgálata terén kifejtett munkássága úttörő jelentőségű volt: ennek alapján készültek az első hazai építőanyag-szabályzatok. Kutatásainak eredményéit a Közlemények a kir. József-műegyetem műszaki mechanikai laboratóriumában végzett kutatások eredményeiről c. időszaki kiadványban és a szaklapokban ismertette. – F. m. Dinamika (Bp., 1905). – Irod. Bresztovszky Béla: A technikai anyagvizsgálat (Technikai fejlődésünk története, Bp., 1930).