Kezdőlap

Nagy József (Cece, 1915. máj. 14.Bp., 1985. febr. 12.): baptista lelkész, teológiai tanár, a Mo.-i Baptista Egyház elnöke. Elemi és polgári isk.-it Újpesten, középisk.-it a budai Tanítóképző Intézetben járta, majd elvégezte a bp.-i pedagógiai szemináriumot, négy félévet hallgatott a Pázmány Péter Tudományegy. Bölcsészettudományi Karán pszichológia-pedagógia szakon. Teol.-t a bp.-i baptista lelkészképző szemináriumban, valamint Rüschlikonban tanult. 1976-ban a debreceni ref. teol. akadémián doktori fokozatot szerzett. 1937-től 1950-ig bp.-i általános iskolákban tanított és orsz. baptista ifjúsági titkár volt. 1938-44 között a teol.-i szemináriumban óraadó. 1949-től h., 1955-től r. tanár, több cikluson át ig., majd 1985-ig dékán. 1947-től péceli, 1950-től rákosszentmihályi, 1951-53 között Bp. Wesselényi u.-i, 1961-62 között csepeli, 1963-1979-ig kispesti prédikátor. – 1957-ben szerk.-je, 1979-től főszerk.-je a Békehírnök c. baptista lapnak. 1955-61-ben a Mo.-i Baptista Egyház országos elnökhelyettese, 1961-65 között elnöke, 1967-71-ben ismét alelnöke, 1979-ben a Szabad Egyházak Tanácsának elnöke lett. – F. m. 'Írtam nektek…' (Bp., 1975); Az üdvösség útja (Bp., 1980). – Irod. Mészáros Kálmán: A Magyarországi Baptista Egyház vázlatos története (Bp., 1985).