Kezdőlap

Nagy Lajos (Marosvásárhely, 1911. aug. 7.Bp., 1986. ápr. 2.): jogász, bibliográfus, az állam- és jogtudományok doktora (1974). Felesége Nagy Lajosné Dusa Margit. 1932-ben szerzett jogi doktorátust a kolozsvári román egy.-en. Ezután ügyvédjelölt, majd ügyvéd volt Marosvásárhelyen. 1942-ben Bp.-en egységes bírói-ügyvédi vizsgát tett, ugyanez évben Marosvásárhelyen ügyész, majd Kolozsvárott törvényszéki bíró lett. 1943-tól az Erdélyi Tudományos Intézetnek is munkatársa. Közben bekapcsolódott a haladó erdélyi mozgalmakba, a Vásárhelyi Találkozó (1937. okt.) egyik szervezője. Tamási Áron barátja és jogi tanácsadója volt. 1944. márc.-tól kárpáti, erdélyi és mo.-i harctereken teljesített katonai szolgálatot. Szovjet hadifogságba esett, ahonnan 1948. jún.-ban került Mo.-ra. A pestvidéki törvényszéken dolgozott, majd 1948. okt.-től a Kelet-európai Tudományos Intézet, majd ennek jogutódja, az Állam- és Jogtudományi Intézet munkatársa lett mint a dokumentációs osztály román s büntetőeljárásjogi előadója. Ő vezette a Magyar Jogi Bibliográfia (1825-1945) gyűjtőmunkálatait. Ebből fejlődött ki a nemzetközileg is elismert könyvészeti munkássága. Az intézet jogi könyvészeti osztályának vezetőjeként szerk.-ében jelent meg a m. jogi irod. bibliográfiája (1945-1983), az Állam- és jogtudomány bibliográfiája (kötetekben, Bp., 1956-1985 között, Veredy Katalinnal). Tagja volt számos m. és nemzetközi szervezetnek. A jogi könyvkiadás terén végzett munkásságáért Akadémiai Nagydíjjal (1982) tüntették ki. Másik fontos szakterülete a büntetőeljárási jog volt. Kandidátusi és doktori értekezése is e tárgykörből való (Tanúbizonyítás a büntetőperben, Bp., 1966; Ítélet a büntetőperben, Bp., 1974; oroszul, Moszkva, 1982). – T. m. A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában (Kolozsvár, 1944.); A szocialista típusú államok tételes anyagi büntetőjogi szabályainak áttekintése és a vonatkozó irodalom vázlatos bibliográfiája (Bp., 1954); Fellebbezés a büntetőperben (Bp., 1960); Bibliography of Hungarian legal literature 1945-1965 (Bp., 1966); Katalog juridicseszkih dokumentacionnüh isztocsnikov szocialiszticseszkih sztran (Potsdam-Babelsberg, 1976); A magyar jogi információszolgáltatás forrásai és eszközei (Bp., 1977); Magyar állam-és jogelméleti bibliográfia (1950-1980, Papp Ignáccal, Szeged, 1980).