Kezdőlap

Nagy László (Jác, 1904. okt. 4.Bp., 1978. nov. 15.): régész, néprajzkutató, könyvtáros. 1923-27-ben a bp.-i Pázmány Péter Tudományegy. Bölcsészeti Karán latin szakon tanult. 1929-ben szerzett bölcsészdoktori oklevelet. Az 1930/31. tanévre a berlini Collegium Hungaricumba kapott ösztöndíjat. 1932. jan.-tól 1933. márc.-ig a Magy. Nemzeti Múz.-ban önkéntes díjtalan gyakornok. 1933. ápr.-tól a Veszprém Megyei Múz. és Könyvtár ideiglenes tiszteletdíjas múzeumőre. 1935-től múzeumőr. 1936. nov.-től 1949-ig a Múz. és Könyvtár ig.-ja. Igazgatása alatt több őskori, római, középkori régészeti feltárást végzett, néprajzi kutatásokat folytatott a bőr- és gyapjúfeldolgozó kismesterségek körében. Létrehozta a „Bakonyi Ház” néven ismert veszprémi szabadtéri múz.-ot, megszervezte a múz. néprajzi gyűjteményét, korszerűsítette kiállításait. A múz.-mal közös igazgatás alatt működő közművelődési könyvtárat alakított ki. 1946-tól 1949-ig a Veszprém Megyei Szabadművelődési Tanács elnöke. Elkészítette a veszprémi körzeti könyvtár mint az új közművelődési könyvtári rendszer első egységének tervét. 1949-ben koholt vádak alapján fegyelmi úton elbocsátották. 1957-től a Bp.-i Történeti Múz.-ban egy több évig tartó bronzkori ásatást vezetett (Békásmegyer), és megszervezte a leletbejelentő hálózatot és nyilvántartást. Kisebb közleményei az Archeológiai Értesítőben és a Budapest Régiségei c. időszaki kiadványokban jelentek meg. 1939-1941-ben tagja volt az Archeológia Hungarica szerkesztőbizottságának, 1942-1944-ben társszerk.-je a Dunántúli Szemlének, kiadta a Publicationes Veszprémienses – Veszprém m.-i füzetek 1 helytörténeti kiadványsorozatot. 1964-től az MTA Régészeti Initézetének munkatársa 1966-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig. Élete utolsó éveiben, bronzkori ásatásai anyagának feldolgozása során, vallástörténeti kérdésekkel, továbbá a kismesterségek körében összegyűjtött anyagának feldolgozásával foglalkozott. – F. m. Gyöngyösi és a barokk (Doktori disszertáció, 1929); A középrépáspusztai koravaskori temető (Folia Arch. 1939); Adatok a magyar csutora és csutorás mesterség eredetékez (1940); Veszprém megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1820-1956 (Veszprém, 1957); A Tanácsköztársaság Veszprém megyei sajtójának cikkbibliográfiája (Veszprém, 1959); Őskori telepnyomok a budai várhegyen (Arch. Ért., 79. 1959); A veszprémi tobakok (I-II. rész. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1971, 1984); A tűzikutya és holdidol kérdése (Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1979). – Irod. Kőszegi Frigyes, Kralovánszky Alán, Varga Béla: In memoriam dr. N. L. (Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1979); Schreiber Rózsa: N. L. 1904- 1978. (Archeológiai Értesítő, 1979).