Kezdőlap

Nagy Sándor (Füzesgyarmat, 1858. nov. 15.Bp., 1886. jún. 20.): irodalomtörténész. A bp.-i egy. bölcsészeti karán folytatott tanulmányok után az OSZK kézirattárában dolgozott. A folyóiratokban több irodalomtörténeti tanulmánya jelent meg. – F. m. Sztárai Mihály élete és műveí (Bp., 1883); Szombatos codexek (Bp., 1884). – Irod. N. S. (Pesti Napló, 1886. 169. sz.); N. S. (Magy. Könyvszle, 1886).