Kezdőlap

Nagy Sándor (Marienbrunn, 1860. júl. 14.Bp., 1925. aug. 24.): közgazdasági és jogi író. A bp.-i tudományegy.-en jogot végzett 1885-ben, majd ügyvédi oklevelet szerzett. 1887-ben a Kisbirtokosok Orsz: Földhitelintézete alkalmazásába lépett. 1892- től haláláig a Nagy Magyar Compass c. közgazdasági és pénzügyi évkönyvet szerk. 1800-ban megalapította és szerk. a Közgazdaság c. hetilapot. – Irod. N. S. (Bpesti Hírlap, 1900).