Kezdőlap

Nagy Sándor (Gidófalva, 1824. júl. 31.Hidvég, 1900 aug. 10.): ref. lelkész. A nagyenyedi kollégiumban végezte teológiai tanulmányait. A szabadságharc kitörésekor Nagyenyeden a honvédek közé lépett és főhadnagyi rangot ért el; Gábor Áron, majd Müller József tüzér alezredes segédtisztje. A szabadságharc után rövid ideig fogságban volt, majd több mint egyévi bujdosás után 1851- től gidófalvi, 1858-tól hidvégi lelkész. Egyike volt a sepsiszentgyörgyi székely Mikó Kollégium alapítóinak. – M. Háromszék önvédelmi harca 1848 – 1849-ben (Kolozsvár, 1896). – Irod. N. S. (Vasárnapi Újság, 1900. 35. sz.); N. S. (Bpesti Hírlap, 1900, 229. sz.)