Kezdőlap

Nagy Tamás (Zilah, 1941. aug. 25.Bp., 1983. máj. 9.): sportvezető, testnevelőtanár a neveléstudományok kandidátusa (1983). 1963-ban a Testnevelési Főisk.-n (TF) testnevelőtanári, 1975-ben kosárlabda szakedzői oklevelet szerzett; 1972-ben az Eötvös Loránd Tudományegy.-en szerzett bölcsészdoktorátust. 1963-tól 1973-ig a Magy. Testnevelési és Sportszövetség Orsz. Tanácsa (MTS OT) munkatársa, az utánpótlásosztály főelőadója, 1976-tól 1978-ig az Oktatásügyi Min. Testnevelési és Sportosztályának vezetője. 1978-tól 1981-ig az Orsz. Testnevelési és Sport Hivatal (OTSH) elnökh.-e, a Magy. Úszó Szövetség (MUSZ) elnöke, a Magy. Olimpiai Bizottság tagja. 1981-től 1983-ig a TF mb. egy.-i docense, tudományos főmunkatársa. – Irod. In memoriam N. T. (TF-Évkönyv, 1982/83).