Kezdőlap

Nagy Töhötöm (Bozitópuszta, 1908. jún. 23.Bp., 1979. febr. 21.): r. k. pap. Gyermekkorát a Hunyad megyei Piskin töltötte, középiskoláit a gyulafehérvári katolikus főgimn.-ban kezdte, de a román megszállás miatt a kisújszállási református főgimn.-tan fejezte be (1926). 1926 őszétől Érden jezsuita novícius. 1928 őszétől Szegeden tanult filozófiát, 1931-től Kalocsán magiszterkedett, a teológiát 1934-től 1938-ig Innsbruckban végezte. 1937-ben szentelték pappá. Utána még történelem és földrajz szakos tanári oklevelet, majd bölcsészeti, jogi, teológiai, néprajzi doktorátust szerzett. Kerkai Jenő mellett nagy szerepe volt Szegeden a KALOT mozgalom megszervezésében. A második világháború végén megpróbált a szovjet hatóságok és a Vatikán között kapcsolatot teremteni és ennek keretében a magyar egyház és a népi demokratikus rendszer között. E miatt ellentétbe került Mindszenty Józseffel. Rómából Dél-Amerikába küldték. Uruguayban végzett papi munkát 1949-ig, ekkor kilépett a rendből, megnősült. Filozófiát tanított az Emberi Kapcsolatok Nemzetközi Intézetében és dolgozott a Buenos Aires-i egy. jogi hivatalában. A hatvanas években a KALOT mintájára szociális tevékenységet folytatott. Itt talált rá a szabadkőműves mozgalomra és a társaság tagja lett. Több támadás érte, mikor megírta könyvét Jezsuiták és szabadkőművesek (Buenos Aires, 1963, spanyolul és magyarul). Az egyház és a kommunizmus c. könyve csak spanyolul jelent meg. Először 1966-ban tett látogatást Mo.-on, majd a m. kormány meghívására végleg hazaköltözött feleségével és lányával. Az Akadémiai Kiadó lexikonszerkesztőségében a készülő nagylexikon főmunkatársa volt. Munkáit nem tudta kiadni; a Jezsuiták és szabadkőművesek c. munkája 1990-ben Szegeden jelent meg. – Irod. Rosdy Pál: A KALOT iratanyaga (Vigilia, 1982. 4. sz.); Péter László: N. T. idézése (Magy. Nemzet, 1989. dec. 9.); Péter László utószava a Jezsuiták és szabadkőművesek c. könyv második kiadásához, életrajzzal (Szeged, 1990); Rugási Gyula: Libertate perit (Holmi, 1991. 3. sz.); Hegyi Béla: Hit és mozgalom. A KALOT (Holnap, 1991. 12. sz.); Gergely Jenő: A keresztény szocializmus Magyarországon 1924-1944 (Bp., 1993).