Kezdőlap

Nagybáncsai Mátyás, Nagy-Bánkai, Bancsai, Bancai (16. sz.): verselő. Nagyszombati polgár. Némelyek szerint ref. prédikátor. Vallásos énekeket, bibliai és m. történeti tárgyú elbeszélő verseket írt, amelyekben gyakran emlegeti közelebbről nem ismert börtönszenvedéseit, nyomorúságát. Mindössze 2 éneke és 2 históriája maradt fenn. – M. Énekek: A nyomorúságokban való vigasztalásról (1540); Könyörgés (1575; mindkettő megjelent Bomemisza Péter Énekeskönyvében, Detrekő, 1582; újabb szövegkiadás: Szilády Áron Régi Magy. Költők Tára, IV., Bp., 1883). Históriák: Az vitéz Hunyadi János vajdának…viadola… (Debrecen, 1574: Heltai Gáspár is kiadta Cancionaléjában, 1574): Jákob-pátriárka fidról, Józsefről (Kolozsvár, 1580).