Kezdőlap

Nagyfalusi Jenő (Szeged, 1900. máj. 17.Ukrajna, 1944): költő, tanár. Egy.-i tanulmányait Pécsett végezte, majd állami ösztöndíjjal Svájcban és Franciao.-ban töltött hosszabb időt. Külföldi útjáról hazatérve a Lázár Piroska-magángimn. tanára lett. Szerk. a Symposion c. folyóiratot, később a Kronos könyvsorozatot, amely a haladó szellemű természettudósok műveit adta közre. Mint munkaszolgálatos pusztult el a keleti fronton. Juhász Gyula felfedezettje; előbb a Nyugathoz majd a baloldali szocialista írókhoz csatlakozott. Szoros kapcsolatban volt a Szocialista Képzőművészek Csoportjával. – F. m. Az isten derengése (versek, Bp., 1924); A tudat, vallás és történelem kezdetei (tanulmány, Bp., 1937); Van Gogh (tanulmány, Bp., 1938). – Irod. Dévényi Iván: Jelenkor (1962); Péter László: Juhász Gyula és N. J. (Jelenkor, 1962. 5. sz.).