Kezdőlap

Nagyszombati Márton; Martinus Tyrnavius; Martinus de Tyrnavia (Nagyszombat, ?? , 1524): humanista költő. Pannonhalmi bencés szerzetes, 1507-ben már pannonhalmi perjel, ugyanebben az évben főapát. 1508-ban választott apát Szerencsen. 1514-ben beiratkozott a krakkói egy.-te, visszatérve Tatán apát, majd jogot hallgatott 1516-ban a bécsi egy.- en. 1518-ban kolozsmonostori apát. 1520 körül Pannonhalmára tért vissza. 1523 szept.-ében jelent meg Bécsben Opusculuw ad regni Hungariae proceres (Magyarország főuraihoz) c. három énekből álló, közel 900 disztichon terjedelmű latin nyelvű, a török elleni összefogásra buzdító költeménye. (Újabb kiadása: Ábel Jenő – Hegedüs István: Analecta Nova…. Bp., 1903). – Irod. Horváth János: A magyar irodalmi műveltség megoszlása (Bp., 1935): Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora (Bp., 1955): Gerézdi Rabán: N. M. (Irod. tört. Közl. 1958).