Kezdőlap

Naláczy József, báró (Nalácvád, 1748Batiz, 1822. ápr.): földbirtokos, testőr, író. Nagyenyed tanult. 1764-ben kir. táblai jegyző Marosvásárhelyt. 1766-tól a bécsi testőrség tagja. 1773-tól Sepsziszentgyörgyön a székely huszárhatárőrezred századosa. 1788- tól a kolozsvári kerületi tábla alelnöke volt. 1791-ben százados a Kálnoky-huszárezredben. 1792-től 1819-ig Zaránd vm. főispánja volt. A m. testőrírók egyike. Gr. Hadik András hívta meg testőrnek s az írásra Báróczi Sándor buzdította. Eredeti verseit megsemmisítette. Fordításai fennmaradtak. Emlékiratának megmaradt töredékeit a Kolozsvári Hetilap közölte (1853). – R m. Jung éjjelei (Nagyszeben, 1801). – Irod. Kelemen Lajos: N. J. (Napkelet, 1921); Hellebronth Kálmán: A magyar testőrségek névkönyve 1760 – 1918 (Bp., 1940).