Kezdőlap

Naményi Lajos (Arad, 1868. jan. 9.Bp., 1905. máj. 5.): irodalomtörténész. 1881 – 1900-ban Aradon, majd Nagyváradon biztosítótársasági, ill. gyári tisztviselő. Részt vett a nagyváradi szellemi életben. 1900-tól Bp.- en élt. Öngyilkos lett. A folyóiratokban nagyszámú irodalom- és színháztörténeti tárgyú cikke jelent meg. Sajtó alá rendezte Karacs Teréznek A régi magyar színészetről szóló írását (Arad, 1887). – F. m. A „Figyelő”-ről (Bp., 1886); Sárosy Album (Arad, 1889); A nagyváradi jezsuitadrámák (Egyet. Phil. Közl. 1897); A váradi színészet története (Nagyvárad, 1898); A nagyváradi nyomdászat története (Bp., 1902). – Irod. Lang József: A Szigligeti Társaság első tíz éve (Nagyvárad, 1902).