Kezdőlap

Nánási László (Kisújszállás, 1906. márc. 31.Bp., 1985. okt. 30.): politikus. 1945-ig földműves volt. Az 1930-as években kapcsolatba került a Márciusi Fronttal és a népi írókkal. 1939-ben részt vett a Nemzeti Parasztpárt megalakításában. A Szabad Szó c. lap külső munkatársa, 1945 után szerk.-je, majd 1949-ig főszerk.-je volt. 1946-47-ben a Nemzeti Parasztpárt szervezési osztályának vezetője. 1946-ban a politikai Bizottság tagja. 1947-49-ben a Nemzeti parasztpárt főtitkárh.-e és az Orsz. Vezetőség tagja. 1945-től haláláig parlamenti képviselő. 1949-től haláláig az Elnöki Tanács tagja, egyidejűleg a Szövetkezetek Orsz. Szövetsége főtitkárhelyettese, majd felügyelő bizottságának elnöke. 1957-64-ben a Hazafias Népfront Orsz. Tanácsának titkára. 1952-től az Orsz. Béketanács alelnöke. Két évtizeden keresztül a Szövetkezet c. lap főszerk.-je. – M. Virágzó kolhozok országában (Bp., 1950); Emlékezetből (Bp., 1983).